Đội ngũ nhân viên chính là nòng cốt cho sự phát triển bền vững của công ty.

• Tư vấn khách hàng
• Thiết kế
• Sản xuất nội dung
• Truyền thông
• Marketing
• Copywriter
• Tổ chức sản xuất.
Chúng tôi luôn hoan nghênh, chào đón những nhân tài muốn trở thành thành viên của gia đình H.20. Nếu bạn muốn gia nhập đội ngũ chúng tôi, vui lòng gửi email đến địa chỉ: [email protected]