Truyền thông

“Nghệ thuật của truyền thông chính là ngôn ngữ của tinh thần lãnh đạo”, James Humes. Truyền thông đóng vai trò hết sức quan trọng trong mọi lĩnh vực, đời sống.

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường ngày càng lớn đòi hỏi việc truyền thông, quảng bá thương hiệu của tổ chức, doanh nghiệp ngày càng cao về nội dung lẫn cách thức tiếp cận. Yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp làm thế nào để thu hút sự chú ý, quan tâm của công chúng, xây dựng hình ảnh thương hiệu tốt đẹp trong mắt công chúng và từ đó giúp tăng giá trị vượt trội cho tổ chức, doanh nghiệp.

Bằng việc:

  • Tư vấn, lập kế hoạch chiến dịch truyền thông, chiến lược marketing online và offline. Digital marketing như Facebook Marketing, Facebook Ads, Social Media,…
  • Triển khai và giám sát các chiến dịch truyền thông
  • Sản xuất ấn phẩm truyền thông như TVC, banner, áp phích…

Chúng tôi sẽ giúp khách hàng đạt được những mong muốn đáng mong đợi.